รับเงินคืนสูงสุด 3% ที่ปั๊มคาลเท็กซ์

รับเงินคืน 2% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพครบทุก 800 บาท พิเศษ รับเงินคืน 3% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรแพลทินัม และบัตรไทเทเนียม ครบทุก 800 บาท เงื่อนไขรายการ รายการใช้จ่ายที่จะนำมาพิจารณา Cash Rebate นี้จะต้องเป็นรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และถูกบันทึกเข้าระบบธนาคาร ระหว่างวันที่

บัตรเครดิต มอบของขวัญสำหรับสมาชิกใหม่

สมัครบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพวันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557 และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตามที่กำหนด รับทันทีคะแนนสะสมพิเศษสูงสุด 40,000 คะแนน พร้อมรับสิทธิ์ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีแรก ใช้จ่ายผ่านบัตรในรอบบัญชีแรก รับคะแนนสะสมพิเศษ ใช้จ่ายครบ 10,000 บาทขึ้นไป รับ 4,000 คะแนน ใช้จ่ายครบ 50,000

ธุรกิจคล่องตัว การเงินส่วนตัวราบรื่น

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้นำในการพัฒนาบริการเช็คเรียกเก็บในประเทศไทย ทั้งในด้านเทคโนโลยี ระบบปฏิบัติการ และการบริการลูกค้า จนได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 ในเดือนเมษายน 2543 และ ISO 9001:2000 ในเดือนมิถุนายน 2546 และได้รับการต่ออายุมาโดยตลอด ซึ่งศูนย์เคลียริ่งเช็คของธนาคารเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองว่ามีระบบงานด้านเคลียริ่งเช็คที่มีมาตรฐานสูงระดับสากลและเป็นต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการเช็คให้ธนาคารอื่นในประเทศไทย ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการด้านเช็คอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงได้นำเทคโนโลยีการเคลียริ่งเช็คด้วยภาพ มาใช้แทนการส่งตัวเช็คเพื่อเรียกเก็บแบบเดิม ทำให้บริการด้านเช็คของธนาคารกรุงเทพเป็นบริการที่เพียบพร้อมด้วยประสิทธิภาพ